Tin tức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN FIBAA

Với mục tiêu thực hiện chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt là các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao cho người học và xã hội, Trường Đại học …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN FIBAA Read More »

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Khác với tập huấn năng lực tự đánh giá cấp chương trình, Tập huấn “Năng lực tự đánh giá cơ sở giáo dục” hướng tới số lượng đông đảo người tham dự là thành viên tổ QA đơn vị chức năng, khoa, viện đào tạo, ban chuyên môn, bộ môn thuộc khoa/viện đào tạo/ban chuyên …

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC Read More »

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đáp ứng yêu cầu của đội ngũ QA của UEH, nhằm nâng cao năng lực nhân sự chủ chốt của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) ở cấp đơn vị về Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và có sự …

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Read More »

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG (IQA) – TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN TỔ QA

Để đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn mới, UEH đã xác định các chiến lược trọng tâm đồng thời xác định mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện, đó là: (1) Tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực; (2) …

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG (IQA) – TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN TỔ QA Read More »

The Set of Standards of HEI Accrediatation by the Ministry of Education and Training (MoET)

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING (MoET) About the set of standards of HEI accrediatation by the Ministry of Education and Training (MoET): On 23th May, 2013, the Department of Education Testing and Quality Assurance issued the letter No. 527/KTKĐCLGD-KĐĐH guiding the use of criteria in HEI accreditation for self-assessment by HEIs since 2013. The new …

The Set of Standards of HEI Accrediatation by the Ministry of Education and Training (MoET) Read More »

UEH tổ chức Tập huấn Hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong và Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo các thông lệ quốc tế

Giai đoạn 2021-2026, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xác định tập trung các hoạt động của Trường theo hướng củng cố, tăng cường thương hiệu, nâng cao danh tiếng học thuật, tiếp tục cải thiện năng lực đào tạo của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, …

UEH tổ chức Tập huấn Hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong và Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo các thông lệ quốc tế Read More »