Phát triển chương trình

Văn bản pháp lý phát triển chương trình

VĂN BẢN CẤP BỘ Hướng dẫn thực hiện thẩm định chương trình đào tạo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Quyết định ban hành giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân …

Văn bản pháp lý phát triển chương trình Read More »