Kiểm định chất lượng

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Khác với tập huấn năng lực tự đánh giá cấp chương trình, Tập huấn “Năng lực tự đánh giá cơ sở giáo dục” hướng tới số lượng đông đảo người tham dự là thành viên tổ QA đơn vị chức năng, khoa, viện đào tạo, ban chuyên môn, bộ môn thuộc khoa/viện đào tạo/ban chuyên …

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC Read More »

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đáp ứng yêu cầu của đội ngũ QA của UEH, nhằm nâng cao năng lực nhân sự chủ chốt của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) ở cấp đơn vị về Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và có sự …

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Read More »

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG (IQA) – TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN TỔ QA

Để đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn mới, UEH đã xác định các chiến lược trọng tâm đồng thời xác định mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện, đó là: (1) Tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực; (2) …

CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG (IQA) – TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN TỔ QA Read More »

Văn bản pháp lý kiểm định chất lượng

CẤP BỘ GDĐT Các quy định về ĐBCL trong đào tạo và nghiên cứu tại Việt Nam CẤP TRƯỜNG Thông báo triển khai hoạt động khảo sát kiến phản hồi người học về các hoạt động giảng dạy của giảng viên 2015, 2016 Thông báo triển khai hoạt động khảo sát chất lượng dịch vụ 2015, 2016 …

Văn bản pháp lý kiểm định chất lượng Read More »