TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN FIBAA

Với mục tiêu thực hiện chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt là các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao cho người học và xã hội, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thường xuyên thực hiện tự đánh giá và bám sát theo các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định có uy tín trong nước và thế giới.

Năm 2021, UEH triển khai thực hiện Tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục (CSGD) giai đoạn 2017 – 2021 và cấp chương trình đào tạo (CTĐT) gồm 05 CTĐT trình độ đại học: Ngành Bất động sản, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kế toán.

Đến nay, UEH đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá của cấp CSGD và CTĐT. Các báo cáo tự đánh giá đã được Hội đồng Bảo đảm chất lượng UEH thông qua và công bố với các bên liên quan.

Trường đã thực hiện ký kết hợp đồng với tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) để kiểm định chất lượng cấp CSGD và 05 CTĐT các ngành Bất động sản, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Marketing, và Kế toán trình độ đại học cho giai đoạn 2022-2027.

Để đáp ứng các tiêu chí kiểm định của FIBAA, các báo cáo Tự đánh giá đã mô tả và phân tích các nội dung quan trọng: mục tiêu, chiến lược phát triển của Trường, mục tiêu chất lượng, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, các nguồn lực phục vụ dạy – học & nghiên cứu. Đồng thời, hoạt động chuẩn bị hồ sơ minh chứng và các số liệu cụ thể được chú trọng thực hiện. Để đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng FIBAA, các báo cáo Tự đánh giá 05 chương trình và cơ sở giáo dục của UEH phải đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của FIBAA.

Ghi chú: FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là một tổ chức đảm bảo chất lượng của chính phủ Thụy Sĩ, hiện nay FIBAA có hai cơ quan đại diện được đặt tại thành phố Bonn của Đức và thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Nhiệm vụ của FIBAA là kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới./.

  • CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC

BC TĐG CSGD UEH-SER FIBAA 2022_Final

https://drive.google.com/file/d/16PX5IHIB09BrTRv3nzI1ry0x5do2Xoo6/view?usp=sharing

  • CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. BCTĐG CTĐT Bất động sản FIBAA-SER-UEH-Real Estate-final

https://drive.google.com/file/d/1yvJokNft5ntsR3MfAfHfhlXXwFIypUfs/view?usp=sharing

2. BCTĐG CTĐT Quản trị kinh doanh FIBAA-SER-UEH-Business Administration-final

https://drive.google.com/file/d/1ii9M4aJi81_Gabo4tDohk2DRo9OabXl_/view?usp=sharing

3. BCTĐG CTĐT Kinh doanh thương mại FIBAA-SER-UEH-Commercial Business-final

https://drive.google.com/file/d/1uBB8mDkkvyZOLvnTsk39yqNn7YbkMu0C/view?usp=sharing

4. BCTĐG CTĐT Marketing FIBAA-SER-UEH-Marketing-final

https://drive.google.com/file/d/1pfMDNBY2IH4ZWpoEKJprrxXHC6J0dyCS/view?usp=sharing

5. BCTĐG CTĐT Kế toán FIBAA-SER-UEH-Accounting-final

https://drive.google.com/file/d/1GgZe9JC9F1g0Tp0wEjLqFGlZwoFmsorS/view?usp=sharing

Leave a Comment

Your email address will not be published.