TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN FIBAA

Với mục tiêu thực hiện chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt là các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao cho người học và xã hội, Trường Đại học …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN FIBAA Read More »