CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đáp ứng yêu cầu của đội ngũ QA của UEH, nhằm nâng cao năng lực nhân sự chủ chốt của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) ở cấp đơn vị về Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và có sự chuẩn bị tốt nhất cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình đã tiến hành buổi tập huấn “Năng lực tự đánh giá chương trình đào tạo” ngày 15–16/10/2021 theo hình thức trực tuyến sử dụng hệ thống Webex Cisco của UEH.

Tiếp nối tập huấn số 01 đã trang bị cho người tham dự kiến thức về hệ thống, cách xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng tại đơn vị, P. Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình đã chủ trì tập huấn nội bộ về kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA và triển khai chi tiết hơn cho thành viên QA các đơn vị đào tạo, khoa, viện để có thể tự tin thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong lộ trình kiểm định 05 chương trình đào tạo năm 2021-2022. PGS. TS. Trần Tiến Khai cùng một số nhân sự chuyên trách của P. Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình đã báo cáo:

–           Thông tin về tổ chức FIBAA

–           Các quy định và quy trình thực hiện KĐCL do FIBAA quy định

–           Giới thiệu bộ tiêu chuẩn FIBAA cấp chương trình đào tạo

–           Quy định và quy trình KĐCL Trường Đại học Kinh tế TPHCM

–           Bộ tiêu chuẩn FIBAA, nội hàm và hệ thống minh chứng cho cấp chương trình đào tạo

–           Các công cụ hỗ trợ thực hiện Tự đánh giá chương trình đào tạo

–           Kế hoạch triển khai

–           Kinh nghiệm thực hiện Tự đánh giá và Đánh giá ngoài từ Viện đào tạo quốc tế

Sau ba buổi tập huấn liên tục, phòng đã thành công khi phổ biến đầy đủ yêu cầu của bộ chuẩn FIBAA cùng chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng thu thập minh chứng, kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá, giải đáp thắc mắc của thành viên QA các khoa, chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị đã kiểm định thành công.

Tập huấn đã thu hút được sự tham gia đầy đủ và xuyên suốt của 90% người tham dự. Tập huấn cho các thành viên tổ QA của các đơn vị đào tạo, khoa, viện là tạo tiền đề cho tập huấn nâng cao năng lực về kiểm định cấp trường sắp diễn ra trong tương lai.

Ngoài ra, tập huấn được thiết kế như một khóa học trên Hệ thống quản lý học tập của trường (LMS-UEH), giúp người tham gia có thể quay lại ôn tập và tiếp cận được tất cả kiến thức, tài liệu, quy trình, biểu mẫu, phần trình bày cũng như video tập huấn tại liên kết:

Tập huấn Tự đánh giá cấp Chương trình đào tạo 15-16/10/2021: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=13782

Hình khóa tập huấn 15-16/10/2021 trên hệ thống LMS-UEH

Leave a Comment

Your email address will not be published.