CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG (IQA) – TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN TỔ QA

Để đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn mới, UEH đã xác định các chiến lược trọng tâm đồng thời xác định mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện, đó là: (1) Tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực; (2) Nâng cao chất lượng đào tạo; (3) Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ; (4) Nâng cao danh tiếng học thuật và vị thế quốc tế của UEH; (5) Huy động nguồn lực phát triển UEH; (6) Đại học phát triển bền vững. Trường cũng đã xác định triển khai thực hiện 06 mục tiêu trên thông qua 09 chương trình. Trong đó, thực hiện kiểm định chất lượng trường và các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế là một nội dung, chương trình quan trọng, đóng góp trực tiếp vào tương lai được công nhận chất lượng của UEH. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong IQA (Internal Quality Assurance) của UEH đã được xây dựng bài bản; hoạt động bảo đảm chất lượng đi đến từng đơn vị, cơ sở của trường thông qua hệ thống 39 tổ QA rộng khắp.

Lãnh đạo trường, lãnh đạo đơn vị, thành viên Hội đồng bảo đảm chất lượng sau khi nắm bắt được cơ chế vận hành IQA sau tập huấn tháng 01 năm 2021 đã sử dụng các công cụ hiệu quả để xây dựng chiến lược ngắn hạn, trung hạn cho đơn vị, cải tiến chất lượng công tác, chuẩn bị tiếp đoàn chuyên gia đánh giá vào năm 2022 và có nhu cầu nâng cao năng lực cho thành viên tổ QA, các cá nhân có liên quan.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng UEH 2020 – 2021, Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình thiết kế chuỗi tập huấn IQA và Kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) 2021.

Mở đầu cho chuỗi tập huấn là chủ đề “Nâng cao năng lực hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) và triển khai các hoạt động tự đánh giá đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục” cho thành viên tổ QA diễn ra ngày 30/9/2021 với hình thức tập huấn trực tuyến. Tập huấn đầu tiên hướng tới trang bị kiến thức cho các thành viên Tổ QA các đơn vị về hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance – IQA), nâng cao năng lực và kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng tại các đơn vị.

Từ những nguyên lý cơ bản về hệ thống IQA đã hướng dẫn trong đợt tập huấn trước, Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục hỗ trợ trường các chuyên gia: TS. Nguyễn Quốc Chính (Trung tâm Khảo thí – Đánh giá chất lượng đào tạo), TS. Huỳnh Khả Tú (Trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM) hướng dẫn thành viên QA của UEH cách xây dựng, vận hành hệ thống IQA:

+ Xây dựng chính sách, quy trình, công cụ.

+ Xây dựng hệ thống thông tin BĐCL.

+ Xây dựng và triển khai hệ thống công cụ giám sát: Các chỉ số hoạt động chính (KPIs) của cơ sở giáo dục; Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

+ Xây dựng và triển khai hệ thống công cụ đánh giá: Vai trò của hệ thống đánh giá giảng viên, đánh giá môn học – chương trình học, đánh giá dịch vụ hỗ trợ.

+ Xây dựng và triển khai hệ thống công cụ Bảo đảm chất lượng.

+ Xây dựng và triển khai chính sách chất lượng.

+ Thực hiện đối sánh, cải tiến.

+ Thực hiện chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA).

+ Cải tiến chất lượng, văn hóa chất lượng.

Tập huấn là dịp giúp tất cả thành viên tham gia vào hệ thống bảo đảm chất lượng của UEH hệ thống hóa lại tất cả các khái niệm cốt lõi, hiểu biết đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cơ sở giáo dục đại học, hệ thống, quy trình bảo đảm chất lượng. Nội dung về tự đánh giá, đặc biệt là “Đánh giá nội bộ” của trường bạn đã hỗ trợ đội ngũ UEH kiến thức và kinh nghiệm bảo đảm chất lượng bên trong trước khi đăng ký kiểm định cấp trường với các Tổ chức kiểm định quốc tế.

95% người tham dự đã có mặt đầy đủ, xuyên suốt hai buổi tập huấn trực tuyến và đánh giá ấn tượng với các nội dung: chu trình Plan Do Check Act (PDCA), trách nhiệm giải trình, Ngôi nhà về hệ thống đảm bảo chất lượng, Nguyên lý đảm bảo chất lượng, Các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, công cụ Master plan xây dựng báo cáo tự đánh giá, phần thảo luận nhóm trực tuyến.

Tập huấn diễn ra gói gọn trong 01 ngày đã thành công và mang đến rất nhiều kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu tham khảo phong phú đồng thời thu lại kết quả bất ngờ. Đó là các thành viên tổ QA mong muốn tiếp tục được tập huấn nâng cao, tham dự các chủ đề tiếp theo trong chuỗi. Các chủ đề được đề xuất:

– Tập huấn cách thực hiện cụ thể từng vấn đề trong PDCA từ tổng quan UEH đến các phòng ban theo dạng case study.

– Tập huấn về tổ chức đánh giá nội bộ UEH.

– Tập huấn cho việc chuẩn bị kiểm định cho từng chuẩn riêng.

– Tập huấn việc triển khai xây dựng báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học (cấp trường) theo tiêu chuẩn quốc tế. Cách viết báo cáo. Kỹ thuật thu thập minh chứng.

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá và cách thiết lập minh chứng phục vụ tự đánh giá tại đơn vị; Cách quản lý minh chứng hiệu quả.

– Tập huấn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo tại đơn vị đào tạo theo chuẩn quốc tế.

– Tập huấn xây dựng bộ cơ sở dữ liệu, minh chứng dùng chung. Kinh nghiệm xây dựng hệ thống Bảo đảm chất lượng./.

Hình ảnh đại biểu tham dự tập huấn trực tuyến ngày 30/9/2021

Leave a Comment

Your email address will not be published.