Liên hệ

Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Phòng A.214, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.257.582
Email: qacd@ueh.edu.vn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Liên hệ