Month: November 2021

Liên hệ

Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình. Trường Đại học Kinh tế TP.HCMPhòng A.214, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại: (08) 38.257.582Email: qacd@ueh.edu.vn

Văn bản pháp lý phát triển chương trình

VĂN BẢN CẤP BỘ Hướng dẫn thực hiện thẩm định chương trình đào tạo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Quyết định ban hành giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân …

Văn bản pháp lý phát triển chương trình Read More »

The Set of Standards of HEI Accrediatation by the Ministry of Education and Training (MoET)

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING (MoET) About the set of standards of HEI accrediatation by the Ministry of Education and Training (MoET): On 23th May, 2013, the Department of Education Testing and Quality Assurance issued the letter No. 527/KTKĐCLGD-KĐĐH guiding the use of criteria in HEI accreditation for self-assessment by HEIs since 2013. The new …

The Set of Standards of HEI Accrediatation by the Ministry of Education and Training (MoET) Read More »

Văn bản pháp lý kiểm định chất lượng

CẤP BỘ GDĐT Các quy định về ĐBCL trong đào tạo và nghiên cứu tại Việt Nam CẤP TRƯỜNG Thông báo triển khai hoạt động khảo sát kiến phản hồi người học về các hoạt động giảng dạy của giảng viên 2015, 2016 Thông báo triển khai hoạt động khảo sát chất lượng dịch vụ 2015, 2016 …

Văn bản pháp lý kiểm định chất lượng Read More »

UEH tổ chức Tập huấn Hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong và Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo các thông lệ quốc tế

Giai đoạn 2021-2026, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xác định tập trung các hoạt động của Trường theo hướng củng cố, tăng cường thương hiệu, nâng cao danh tiếng học thuật, tiếp tục cải thiện năng lực đào tạo của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, …

UEH tổ chức Tập huấn Hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong và Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo các thông lệ quốc tế Read More »

Nhiệm vụ

Tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và các …

Nhiệm vụ Read More »