Trang chủ / AUN / UEH ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

UEH ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo các chuẩn chất lượng được công nhận là một yêu cầu bức thiết đối với các cơ sở giáo dục nói chung và các khoa đào tạo nói riêng. Việc này không những làm gia tăng sức cạnh tranh của các trường đại học mà còn khẳng định chất lượng của các chương trình đào tạo được các tổ chức quốc tế công nhận. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình phối hợp cùng hai Khoa Khoa Kế toán và Khoa Quản trị đã triển khai thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) từ năm 2014.

Trong quá trình chuẩn bị, 2 Khoa đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá, và thu thập minh chứng theo quy trình kiểm định chất lượng. Theo đó cả 2 chương trình này sẽ được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng AUN-QA phiên bản 3.0 vừa được công bố vào tháng 10/2015 với 11 tiêu chuẩn.

Sắp tới, Trường sẽ tiếp đón đoàn đánh giá ngoài AUN đến làm việc tại trường trong tháng 6/2016 – hoàn thành quá trình thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của hai Khoa. Đây không những là thách thức và còn là một cơ hội lớn cho cả hai Khoa và Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong việc khẳng định chất lượng đào tạo của mình.

UEH ĐÓN TIẾP ĐOÀN CHUYÊN GIA ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CHUẨN AUN LẦN THỨ 63