Trang chủ / Tin tức / Trao các quyết định thành lập đơn vị và luân chuyển, bổ nhiệm, điều động nhân sự mới của UEH

Trao các quyết định thành lập đơn vị và luân chuyển, bổ nhiệm, điều động nhân sự mới của UEH

Tại lễ chào cờ vào sáng thứ Hai, ngày 03/3/2014 (Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã trao các quyết định thành lập đơn vị và luân chuyển, bổ nhiệm, điều động nhân sự mới của UEH.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã chính thức trao các quyết định: Quyết định thành lập Khoa Quản lý nhà nước (tên giao dịch quốc tế: School of  Government), Luân chuyển và bổ nhiệm TS. Đinh Công Khải - Trưởng bộ môn Phương pháp nghiên cứu (Khoa Quản trị kinh doanh) giữ chức vụ Trưởng khoa Quản lý nhà nước, TS. Phạm Quốc Hùng - Phó trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ (Khoa Tài chính công) giữ chức vụ Phó Trưởng khoa; Quyết định thành lập Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế (tên giao dịch quốc tế: Centre for Database - Economic analysis) và bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó hiệu trưởng kiêm giữ chức vụ Giám đốc; Quyết định thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình (tên giao dịch quốc tế: Department of Quality Assurance - Curriculum Development) trên cơ sở tách bộ phận Đảm bảo chất lượng từ Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và bộ phận phát triển chương trình của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và bổ nhiệm TS. Lý Thị Minh Châu - Phó trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giữ chức vụ Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình; Điều động các viên chức: Đinh Thị Thu Hà, Bùi Thanh Phong, Nguyễn Hạ Vũ, Trần Thanh Tâm, Hoàng Cửu Long và Trương Thị Thu Hương sang công tác tại Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình; Quyết định đổi tên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng thành Phòng Khảo thí (tên giao dịch quốc tế: Department of  Educational testing).

GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại lễ chào cờ

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao quyết định thành lập Khoa Quản lý nhà nước, quyết định bổ nhiệm TS. Đinh Công Khải giữ chức vụ Trưởng khoa và TS. Phạm Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa

GS.TS. Nguyễn Đông Phong trao quyết định thành lập Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế và bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng kiêm giữ chức vụ Giám đốc

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trao các quyết định thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình; bổ nhiệm TS. Lý Thị Minh Châu - Phó Trưởng phòng Khảo thí giữ - Đảm bảo chất lượng chức vụ Trưởng phòng và điều động 6 viên chức sang công tác tại Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình

Tin: Phòng TC-HC; Ảnh: Phòng CTCT