Trang chủ / Chương trình đào tạo / Quyết định về việc ban hành bộ đề cương chi tiết học phần hệ đại học chính quy chất lượng cao của 06 ngành/chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Quyết định về việc ban hành bộ đề cương chi tiết học phần hệ đại học chính quy chất lượng cao của 06 ngành/chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tải quyết định này