Trang chủ / Chương trình đào tạo / Quyết định về việc ban hành Bộ Chương trình Giáo dục Đại học hệ Vừa Làm Vừa Học liên thông từ cao đẳng chuyên nghiệp tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh