Trang chủ / Chương trình đào tạo / Quyết định về việc ban hành Bộ Chương trình Giáo dục Đại học hệ Văn bằng 2 chính quy của 20 chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh