Trang chủ / Chương trình đào tạo / Quyết định về việc ban hành Bộ Chương trình Giáo dục Đại học hệ liên thông đại học chính quy của 8 chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh