Trang chủ / Chương trình đào tạo / Quyết định về việc ban hành Bộ Chương trình Giáo dục Đại học hệ chính quy của 24 chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh