Trang chủ / Chương trình đào tạo / Quyết định về việc ban hành Bộ Chương trình Giáo dục Đại học hệ chính quy chất lượng cao của 6 ngành/chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Quyết định về việc ban hành Bộ Chương trình Giáo dục Đại học hệ chính quy chất lượng cao của 6 ngành/chuyên ngành tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tải nội dung chương trình đào tạo