Trang chủ / MOET / Hoạt động Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo

Hoạt động Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo các chuẩn chất lượng được công nhận là một yêu cầu bức thiết đối với các cơ sở giáo dục nói chung và các khoa đào tạo nói riêng. Việc này không những làm gia tăng sức cạnh tranh của các trường đại học mà còn khẳng định chất lượng của các chương trình đào tạo được các tổ chức quốc tế công nhận. Thực hiện hoạt động ý nghĩa này, Trường đã triển khai thực hiện ở cả cấp độ chương trình đào tạo và cấp độ cơ sở giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với quy định của Bộ và xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế từ năm 2013.

Ở cấp độ cơ sở giáo dục: Trường đã thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở chu kỳ 1 năm 2009 và được đoàn công tác đánh giá ngoài công nhận là cơ sở giáo dục đạt chuẩn ở mức độ 2 (mức độ chất lượng cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu). Trải qua 5 năm thực hiện các kế hoạch cải tiến đã đề ra ở chu kỳ 1 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường, Trường tiếp tục thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo ở cấp độ cơ sở giáo dục giai đoạn 2011-2016 theo bộ tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Giáo dục đào tạo ban hành. Sau khi hoàn thiện hoạt động Tự đánh, Trường đã đăng ký và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM vào 12/2016. Trường đã được Hội đồng chất lượng thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM đồng ý thông qua nghị quyết công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục đào tạo ban hành với tỷ lệ đạt được là 88%. Tiếp tục triển khai sứ mạng không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục nhằm khẳng định chất lượng đào tạo vượt trội, Trường tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai từng bước kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA trong các năm sắp tới.

Ngày 25/5/2017, Trường đã long trọng tổ chức sự kiện công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chu kỳ 2 giai đoạn 2010 – 2016. Sự kiện nhằm công bố các Kiểm định chất lượng của UEH theo chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

 

UEH công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2010 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và định hướng kiểm định giáo dục quốc tế.