Trang chủ / U-Multirank / Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) tiếp tục nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới theo Bảng xếp hạng U-Multirank năm 2017.

Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) tiếp tục nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới theo Bảng xếp hạng U-Multirank năm 2017.

U-Multirank, trang web chuyên xếp hạng các trường đại học lớn nhất toàn cầu, vừa công bố Bảng xếp hạng mới nhất (năm 2017) tại địa chỉ trực tuyến www.U-Multirank.org.  Bảng xếp hạng U-Multirank gồm 10 danh sách xếp hạng, mỗi danh sách hiển thị 25 trường đại học hàng đầu theo từng tiêu chuẩn U-Multirank khác nhau.

Bảng xếp hạng U-Multirank dựa trên 10 tiêu chuẩn đánh giá bao gồm 5 lĩnh vực:

Lĩnh vực: Nghiên cứu (3 tiêu chuẩn)

(i) Nghiên cứu (Số lượng ấn phẩm nghiên cứu (số tuyệt đối),

(ii) Số lượng ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu,

(iii) Số lượng ấn phẩm liên ngành)

Lĩnh vực: Chuyển giao tri thức (3 tiêu chuẩn)

(iv) Số lượng ấn phẩm chung với các đối tác trong ngành,

(v) Số lượng bằng sáng chế được cấp (chuẩn hóa theo quy mô),

(vi) Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời;

Lĩnh vực: Định hướng quốc tế (2 tiêu chuẩn)

(vii) Sự dịch chuyển của sinh viên trong các chương trình liên kết quốc tế,

(viii) Số lượng ấn phẩm cùng nghiên cứu với tác giả quốc tế;

Lĩnh vực: Liên kết nghiên cứu khu vực (1 tiêu chuẩn)

(ix) Số lượng ấn phẩm cùng nghiên cứu với tác giả địa phương ‘bán kính 50 km’;

Lĩnh vực: Giảng dạy và học tập (1 tiêu chuẩn)

(x) Giảng dạy và học tập (Tỷ lệ sinh viên – giảng viên ‘không tính đội ngũ nghiên cứu’).

UEH vinh dự nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu đạt tiêu chuẩn: “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo bảng xếp hạng U-Multirank về lĩnh vực chuyển giao tri thức. Các trường có tên trong danh sách này đến từ 18 quốc gia khác nhau: trong đó 20 trường trong danh sách này đến từ các nước Châu Âu,  2 trường đến từ Châu phi và 2 trường đến từ Châu Á và 1 trường đến từ Châu Mỹ Latin. Danh sách bao gồm nhiều trường với hồ sơ năng lực đa dạng: số lượng các trường kinh doanh cũng như các trường chuyên ngành, trường kỹ thuật, trường đa ngành, trường khoa học ứng dụng và nghệ thuật.(Xem chi tiết)

Tiêu chuẩn này đề cập đến mức độ chuyển giao tri thức: một trường đại học được đánh giá dựa trên mức độ chủ động trong việc cung cấp các khóa đào tạo cho việc phát triển nghề nghiệp lâu dài cho các công ty và thị trường người lao động - hoạt động được xem là việc chuyển giao tri thức cho các đối tượng bên ngoài.

Thông tin về chỉ số đánh giá:

Chỉ số

Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời

Lĩnh vực

Chuyển giao tri thức

Định nghĩa

Phần trăm nguồn thu nhập của tổ chức đào tạo được tạo ra từ việc cung cấp các kkhoa1 đào tạo cho việc phát triển nghề nghiệp lâu dài cho các công ty và thị trường người lao động

Nguồn dữ liệu

Bảng khảo sát dữ liệu

Khung thời gian

Từ 2012 - 2014

 

Danh sách các trường đại học hàng đầu đạt tiêu chuẩn: “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo bảng xếp hạng U-Multirank về lĩnh vực chuyển giao tri thức năm 2017:

 • Siberian Institute for Business, Management and Psychology (Russian Federation)
 • Federal University of Agriculture, Abeokuta (Nigeria)
 • Frankfurt School of Finance & Management (Germany)
 • London Business School (United Kingdom)
 • IPAC School of Management (France)
 • Cyprus International Institute of Management (Republic of Cyrus)
 • University of Economics Ho Chi Minh City (Vietnam)
 • University of KwaZulu-Natal (South Africa)
 • University of Navarra (Spain)
 • Asian Institute of Technology (AIT) (Thailand)
 • ESSEC Business School (France)
 • Bocconi University (Italy)
 • University of St. Gallen (Switzerland)
 • Lithuanian Maritime Academy (Lithuania)
 • University for Foreigners of Siena (Italy)
 • Mondragon University (Spain)
 • Pontifical Catholic University of Peru (Peru)
 • Universidad Nebrija (Spain)
 • ESIC Business & Marketing School (Spain)
 • Universidade Católica Portuguesa (Portugal)
 • People's Friendship University of Russia (Russian Federation)
 • Cranfield University (United Kingdom)
 • Guildhall School of Music and Drama (United Kingdom)
 • Grenoble Ecole de Management (France)
 • Second University of Naples (SUN) (Italy)

​Nguồn: U-Multirank