Trang chủ / U-Multirank / Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới theo Bảng xếp hạng U-Multirank - năm 2016

Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới theo Bảng xếp hạng U-Multirank - năm 2016

Ngày 04/04/2016, U-Multirank, trang web chuyên xếp hạng các trường đại học lớn nhất toàn cầu, vừa công bố Bảng xếp hạng mới nhất tại địa chỉ trực tuyến www.U-Multirank.org. Ấn bản thường niên lần thứ ba của U-Multirank là ấn bản mới nhất kể từ khi ra mắt từ năm 2014 với hơn 1.300 trường đại học, từ hơn 90 quốc gia. Ấn bản này bao gồm hơn 27.000 điểm đánh giá cấp viện và 66.000 điểm đánh giá thuộc 13 lĩnh vực chuyên môn, rất nhiều tiêu chí đánh giá lần đầu tiên được đưa vào báo cáo này.

Trong kho dữ liệu quý giá được công bố tập hợp gồm 10 danh sách xếp hạng, mỗi danh sách hiển thị 25 trường đại học hàng đầu theo từng tiêu chuẩn U-Multirank khác nhau. Bảng xếp hạng U-Multirank dựa trên 10 tiêu chuẩn đánh giá bao gồm 5 lĩnh vực: (i) Nghiên cứu (Số lượng ấn phẩm nghiên cứu (số tuyệt đối), Số lượng ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu, Số lượng ấn phẩm liên ngành) ; (ii) Chuyển giao tri thức (Số lượng ấn phẩm chung với các đối tác trong ngành, Số lượng bằng sáng chế được cấp, Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời); (iii) Định hướng quốc tế (Sự dịch chuyển của sinh viên trong các chương trình liên kết quốc tế, Số lượng ấn phẩm cùng nghiên cứu với tác giả quốc tế; (iv) Liên kết nghiên cứu khu vực (Số lượng ấn phẩm cùng nghiên cứu với tác giả địa phương ‘bán kính 50 km’); (v) Giảng dạy và học tập (Tỷ lệ sinh viên – giảng viên ‘không tính đội ngũ nghiên cứu’).

Danh sách 25 trường hàng đầu về Đóng góp từ phát triển nghề nghiệp suốt đời: Siberian Inst. Business (Russia); IPAC School of.Management Annecy (France); Federal U Agriculture Abeokuta (Nigeria); Cyprus International Institute of. Management (Cyprus) U KwaZulu-Natal (South-Africa); U Economics Ho Chi Minh City (Vietnam)-(UEH); ESSEC Business School Cergy (France); Lithuanian Maritime Acad. (Lithuania); Bocconi University (Italy); Asian Institute of Technology (Thailand); U Foreigners Siena (Italy); U St. Gallen (Switzerland); Open U Catalonia (Spain); Mondragon U (Spain); Catholic U Peru (Peru); Xiamen U (China); U Antonio; e Nebrija (Spain); Seconda U Napoli (Italy); Catholic U Portugal (Portugal); Grenoble Ecole de Management (France); RANEPA Moscow (Russia); VIA U College (Denmark) U Ramon Llull (Spain); Latin American U Science & Technology (Costa Rica) EDHEC Business School (France) (Xem Chi Tiết)

UEH nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu đạt tiêu chuẩn: “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo bảng xếp hạng U-Multirank về lĩnh vực chuyển giao tri thức. 18 trường trong danh sách này đến từ các nước Châu Âu,  2 trường đến từ Châu phi và 2 trường đến từ Châu Mỹ Latin. Danh sách bao gồm nhiều trường với hồ sơ năng lực đa dạng: số lượng các trường kinh doanh cũng như các trường chuyên ngành, trường kỹ thuật, trường đa ngành, trường khoa học ứng dụng và đại học mở.

Nguồn: U-Multirank